25 januari 2023

Gemengde Internetloge van start

Na een periode van voorbereiding is de eerste Nederlandstalige Internetloge Plato La Liberté van start gegaan. Deze loge, onderdeel van de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV, staat open voor alle Nederlandstalige leden, mannen èn vrouwen, van gerenommeerde maçonnieke organisaties waar ook ter wereld. Daarnaast kunnen ook niet-vrijmetselaren zich via onze loge aansluiten bij de vrijmetselarij.

Het doel van internetloge Plato La Liberté is allereerst om voor Nederlandstalige Zusters en Broeders van alle gerenommeerde maçonnieke organisaties in Nederland en daarbuiten, een internet-platform te creëren waar op laagdrempelige wijze en zonder reisperikelen in het Nederlands gearbeid kan worden met andere vrijmetselaren. Dit naast hun gewone maçonnieke arbeid in de eigen loge, of soms in plaats daarvan bijvoorbeeld wanneer ziekte of reisafstanden, zoals vanwege verblijf in het buitenland, fysieke arbeid in een Nederlands logegebouw belemmeren.

De internetloge biedt daarmee ruimte voor maçonnieke arbeid over de grenzen van Obediënties en landen heen. De eerste proefzittingen via ZOOM brachten tientallen broeders en zusters uit binnen- en buitenland bij elkaar.

In de internetloge gebruiken we een meer humanistisch, niet-religieus rituaal uit de Franse traditie, gebaseerd op de Rite Moderne. Ongeveer 10 maal per jaar komen we virtueel bij elkaar via ZOOM. Deze digitale bijeenkomsten, meestal een comparitie rond een maçonniek thema, kennen een aangepast rituaal in de 1°.  Enkele van de ZOOM-bijeenkomsten hebben een populair thema en zijn ook open voor niet-vrijmetselaren. Dan wordt een zeer beperkt rituaal gebruikt. 

Wij combineren arbeid via ZOOM met fysieke arbeid. De fysieke bijeenkomsten vinden ongeveer 6 keer per jaar plaats in de logegebouwen in Den Haag en Delft. De fysieke bijeenkomsten betreffen de vieringen in de 1° van de jaaropening en -sluiting, de zonnewendes en equinoxen alsook formele zittingen rond Inwijding, Bevordering en Verheffing. 

De Arbeidstafel is te vinden op de website van de Internetloge. De actualiteit kan soms deze planning beïnvloeden.

Vrijmetselaren van gerenommeerde maçonnieke organisaties die als visiteur virtueel of fysiek willen deelnemen aan onze formele, niet-openbare maçonnieke bijeenkomsten kunnen zich aanmelden via secretaris@vrijmetselarij-internetloge.nl. Voor hen geldt een toetsing. Vrijmetselaren die lid willen worden van de internetloge kunnen dat lidmaatschap aanvragen via hetzelfde mailadres. Voor hen geldt een van de normale werkwijze afgeleiden procedure. Dat alles geldt ook voor niet-vrijmetselaren die zich willen aansluiten.

bron illustratie RGLB

12 december 2022

Woensdag 25 januari 2023 - Open avond Gemengde Vrijmetselarij Den Haag

Op woensdag 25 januari 2023 organiseert gemengde vrijmetselaarsloge Plato Den Haag vanaf 20 uur een Avond voor belangstellenden in het Logegebouw aan de 2e Sweelinckstraat 131, 2517 GW Den Haag.

Tijdens deze avond vertellen wij over de vrijmetselarij in het algemeen en de moderne, niet religieuze manier van arbeiden in onze loges. Daarbij werken, anders dan in de gebruikelijke mannenloges, vrouwen en mannen met verschillende achtergronden in volledige gelijkwaardigheid samen.
 
Aanmelden voor deze avond is verplicht. Aanmelden kan met een e-mail naar de secretaris. Geef alstublieft uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer op, plus een korte uitleg waarom deze avond u interesseert èn wat u van de avond verwacht. U kunt ook specifieke vragen stellen. Zo mogelijk houden we met een en ander rekening in het programma.

Als uw deelname mogelijk is wordt dit door ons expliciet per mail bevestigd. In de bevestigingsmail, die ook uw toegangsbewijs is, staan enkele spelregels voor de avond. 
 
PS Kunt u niet op 25 januari? Geen nood, onze zusterloge La Liberté organiseert op woensdag 11 januari een vergelijkbare open avond in Delft

05 december 2022

Winterzonnewende bij zusterloge La Liberté Delft

Op woensdag 14 december 2022 vieren wij met onze zusterloge Loge La Liberté de Winterzonnewende in het Logegebouw Delft volgens een speciaal Rite Moderne rituaal. Visiteurs van alle gerenommeerde Obediënties zijn van harte welkom. 

In de intieme, met kaarsen verlichte werkplaats staat de lichtsymboliek van de Winterzonnewende centraal. Dit is het moment van de langste nacht en de kortste dag. De duisternis is maximaal. Een moment van verstilling en inkeer. Maar het is ook een moment van ommekeer en hoop: het donker zal langzaam weer ruimte moeten laten aan het licht.

Binnen ons Rite Moderne Winterzonnewende-rituaal is ruimte voor bijdragen rond het thema “Saamhorigheid in een wereld vol individualiteit”. Alle aanwezigen worden uitgenodigd om daartoe een stukje proza, poëzie of muziek aan te leveren. Graag even van te voren aanmelden. Dat kan via secretaris@loge-laliberte.nl.

Bron illustratie