25 november 2019

Ronde Tafels bij gemengde vrijmetselarij Haaglanden

Na een druk bezochte avond voor belangstellenden organiseert de gemengde vrijmetselaars-Loge Plato uit Den Haag, in samenwerking met zusterloge La Liberté uit Delft, een "Ronde Tafel Cyclus" voor serieus in de vrijmetselarij geïnteresseerden.

De cyclus bestaat uit 3 tot 5 avondgesprekken over de (gemengde) vrijmetselarij in het algemeen en onze Loges in het bijzonder. Aan de gesprekken nemen meerdere geïnteresseerden èn meerdere leden van de Loges deel. De bijeenkomsten, die gezamenlijk worden geprikt, vinden plaats in Den Haag en Delft.

Serieus geïnteresseerden kunnen zich via e-adres secretaris@loge-plato.nl aanmelden. Vermeld uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, plus een korte uitleg waarom deze cyclus u interesseert èn wat u ervan verwacht. Er wordt daarna telefonisch contact met u opgenomen.