17 mei 2021

Compareren

Loge Plato heeft ook het afgelopen werkjaar ongeveer tweewekelijks werkavonden georganiseerd voor de leden. Bij meerdere avonden stond een inhoudelijk onderwerp centraal dat werd ingeleid door een van de leden. Daarna werd er op gereageerd door de andere aanwezigen. 

Dat reageren om elkaar noemen we "compareren". Daarbij wordt nadrukkelijk niet gediscussieerd. We leggen, respectvol en in vertrouwelijkheid, onze reacties, vragen, meningen, en ideeën ter vergelijking (compare) naast elkaar neer, zonder de ander te proberen te overtuigen. 

Dat levert vaak een onvermoede diversiteit aan gezichtspunten en invalshoeken die alle naast elkaar mogen bestaan en zeer verrijkend zijn. 

Geïnteresseerd om mee te doen? Neem contact op via het mailadres in de rechter kolom.