25 maart 2024

Loge Plato 50 jaar

Loge Plato bestaat 50 jaar. 

Of eigenlijk: 52 jaar want de loge zag het Licht op 28 april 1972. In 2022 was er, door de COVID-pandemie en andere omstandigheden, geen goede gelegenheid om het 50-jarig jubileum van onze Loge op gepaste wijze te vieren. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Daarom werd op zondag 24 maart j.l. tijdens een feestelijke zitting alsnog het halve eeuwfeest van Loge Plato gevierd, samen met alle NGGV loges en bezoekers van elders. 

Loge Plato kan terugkijken op een interessante en bewogen halve eeuw, zowel binnen de Loge als in de wereld daarbuiten, die vrijmetselaren “het Westen” noemen. Ons oprichtingsjaar 1972 was er een in een tijd van hoogconjunctuur, hogere lonen, modernisering, veraangenaming van het leven. Maar ook van stijging van de werkloosheid door automatisering. Het was de tijd van versoepeling van regels en van de verzorgingsstaat, van warme en koude oorlog en vredesbewegingen. Een tijd van het opkomen voor rechten. 

Ook was het een tijd waarin mensen zochten naar innerlijke vrede en rust. Godsdienst werd minder een zaak van regels en meer een kwestie van spiritualiteit, die vaak gezocht en gevonden werd in het hindoeïsme en boeddhisme. De New Age-beweging werd geboren. 

In die tijd werd binnen de nog relatief jonge Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV (zelf ontstaan in 1960) in Den Haag een Loge voor mannen en vrouwen opgericht met de naam Plato. Er kunnen verschillende redenen geweest zijn voor een groep vrijmetselaren om voor hun nieuwe Loge de naam van een antieke Griekse filosoof uit 400 voor Christus te kiezen. Hoe dan ook, de naam Plato werd toen passend gevonden. 

Is hij dat nog steeds? Plato zette in zijn tijd aan tot nadenken over actuele zaken als rechtvaardigheid, het vinden van inspiratie daarvoor in filosofische ideeën, en het vorm geven van rechtvaardigheid, via gedegen onderwijs, in bestuur en maatschappelijke inrichting. En hij doet dat, via zijn werken, nog steeds.

Daarmee verdienen Plato en zijn erfenis ons inziens een rol in moderne, humanistische, maatschappelijk geëngageerde vrijmetselarij. Het soort vrijmetselarij dat onze loge probeert vorm te geven. Waardoor “Plato” een passende naam is voor onze Loge, ook in de volgende 50 jaar.

Deze blog is grotendeels gebaseerd op een bijdrage van Zr Jacqueline aan het boekje Loge Plato 1972-2022 dat zij ter gelegenheid van het 10e lustrum aanbood. De illustratie toont de filosoof Plato in een detail van het fresco De School van Athene door Rafaël rond 1509 in opdracht van paus Julius II geschilderd in het Vaticaan. Publiek domein.