28 april 2017

Loge Corona 45 jaar

Loge Corona is opgericht op 28 april 1972 als loge van de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV  onder de naam “Plato”. In 2014 heeft de loge haar naam veranderd in Loge Corona. Sindsdien werkt ze volgens het seculiere, meer humanistische rituaal van de Franse Rite of "Rite Moderne".

De oprichtingsdatum betekent dat de Loge dit jaar haar 45 jarig bestaan heeft gevierd. Een verjaardagsjaar dat gebruikt werd voor het herijken van de keuzes voor de toekomst.

Een toekomst die zal staan in het teken van de moderne gemengde vrijmetselarij en het werken volgens de Franse Rite Moderne. Met waardering voor de historische wortels en een open oog voor de moderne maatschappij. Plus, wat ons betreft, groeiende relaties met alle andere gerenommeerde vormen van vrijmetselarij.