03 september 2017

Loge Corona start werkjaar

Op woensdag 13 september a.s. opent Loge Corona het werkjaar 2017-2018 tijdens een formele bijeenkomst, samen met de in Delft gevestigde zuster-Loge La Liberté, in het logegebouw aan de Choorstraat in Delft.

Deze bijeenkomst is extra feestelijk doordat nieuwe leden zich bij loge La Liberté zullen voegen. Ook maakt de aanwezigheid van de Grootmeester van de Orde waarvan beide Loges lid zijn, de bijeenkomst extra bijzonder. Broeders en zusters van andere maçonnieke obediënties zijn van harte welkom. Aanmelden kan via e-mail info@loge-laliberte.nl