19 november 2017

Geslaagde studiedag over James Anderson

Op zondag 12 november 2017 vond in het Logegebouw aan de Maliebaan te Utrecht de studiedag "Ontmoeting met Anderson" plaats. Deze dag was een initiatief van de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV en de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij (IOGVM) ‘LE DROIT HUMAIN’. Aan de studiedag namen deel ruim 30 leden van deze organisaties èn van de masculiene Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Doel van de bijeenkomst was om, bijna 300 jaar na publicatie  van de Oude Plichten ("Old Charges") door Anderson hun waarde in de 21e eeuw te bezien. 

Het hierna volgende verslag is een verkorte versie van het meer inhoudelijk verslag dat te vinden is op de projectwebsite ontmoetingmetanderson.nl

Na een verrassingbezoek van Broeder Anderson zelf werd in een drietal inleidingen ingegaan op de constitutie in historische perspectief, sommige aspecten daaruit, en de Nieuwe Plichten. Deze laatste dateren uit 1974 en zijn het werk van een loge uit Wenen.

Na de lunch werden de Oude Plichten gesteld in hun tijd, waarbij bleek dat het woord ‘plicht’ meer te maken heeft met wat je gewoonlijk doet, niet zozeer omdat het van buiten is opgelegd, maar omdat "het hoort". Daarna werden in drie simultane sessies de inleidingen van de ochtend verder uitgediept.

Tijdens de terugkoppeling aan het eind van de middag werden enkele hoofdpunten benoemd. Zoals: net zoals landen hun (grond)wet in de tijd aanpassen, is ook binnen de vrijmetselarij periodieke aanpassing van de eigen regels gewenst. Het heeft daarbij de voorkeur de hoofdregels ("visie, missie") op een hoger abstractieniveau te verwoorden, zodanig dat alle vrijmetselaren die kunnen delen en er als eenheid mee naar buiten kunnen treden.

Er mag daarnaast ook ruimte zijn om de gedragsdetails in actuele termen te her-verwoorden, bij voorkeur op een decentraal meer organisatorisch niveau ("huishoudelijk reglement"). Daardoor kunnen Ordes en eventueel de loges daarbinnen zich, binnen de in de hele maçonnieke wereld gedeelde "missie en visie", van elkaar onderscheiden. Waardoor er een gevarieerd aanbod van in de kern verbonden vrijmetselarij ontstaat. Waarbij velen uit de omgeving zich kunnen en willen aansluiten. Voorwaarde voor levende vrijmetselarij, ook in de 21e eeuw.

De dag werd besloten met een geanimeerde borrel.