05 oktober 2017

Studiedag "Ontmoeting met Anderson"

Op zondag 12 november a.s. organiseren de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV en de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij (IOGVM) ‘LE DROIT HUMAIN’ voor hun leden de Studiedag "Ontmoeting met Anderson".  

Bijna 300 jaar geleden stelde de Schotse predikant James Anderson (ca.1679 - 1739) de geschiedenis en grondwetten van de Vrijmetselarij op, nu bekend als de Constitutie van Anderson. Na drie eeuwen vormt de kern van deze Constituties nog steeds het fundament voor de wereldwijde Vrijmetselarij. Tegelijk is er sindsdien sprake van belangrijke ontwikkelingen. Sinds eind 19e eeuw kunnen ook vrouwen vrijmetselaar worden. Verder ontwikkelden zich minder religieuze, meer humanistische ritualen.

Deze studiedag is niet bedoeld om tot een nieuwe constitutie te komen. Zij is ook niet bedoeld om hier een aanzet toe te geven. Wel willen wij met elkaar in gesprek gaan over de actualiteit van de vrijmetselarij in de 21e eeuw, gegeven het startpunt 300 jaar geleden en de ontwikkelingen sindsdien.

Uitgebreide informatie over inhoud van en deelname aan de Studiedag vindt u op www.ontmoetingmetanderson.nl