25 juni 2018

Smakelijke jaarvergadering bij Loge Corona

Naast een vrijmetselaarsloge is Loge Corona ook gewoon een vereniging onder Nederlands recht. Dat betekent: statuten, een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, leden, een bestuur en tenminste een maal per jaar een huishoudelijke vergadering.

Op woensdag 13 juni jl. werd, samen met onze zusterloge La Liberté Delft, de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. In de agenda was onder meer plaats voor de verdeling van de functies in het volgend werkjaar. Belangrijk omdat van alle leden actieve inzet voor de Loge wordt verwacht.

Verder werd geëvalueerd hoe de afgelopen werkjaar gestarte vernieuwde manier van werken en enkele veranderingen in het rituaal zijn bevallen. Ook werd besproken hoe begin volgend werkjaar de jaarrekening van het afgelopen werkjaar en de begroting voor het komend werkjaar worden vastgesteld. Allemaal heel zakelijk punten die een goed lopende vereniging moeten garanderen. Immers, alleen dan kunnen we ons in de rest van het jaar maximaal richten op de maçonnieke arbeid. Want daar gaat het immers om.

Zoals altijd werd de avond gecombineerd met informeel bijpraten, ditmaal onder het genot van een door de vertrekkend Hof- en Keldermeester verzorgde appeltaart. Zowel lekker als maçonniek.