02 juli 2018

FAMA maakt vrijmetselaarsreisgids voor Nederland en Vlaanderen

"Uitgeverij Fama gaat een vrijmetselaars reisgids voor Nederland en Vlaanderen maken. Waar zie je verwijzingen naar de broederschap in stad en land? En wat betekent wat je ziet?
Natuurlijk, er zijn logegebouwen. Maar er is meer: graven, straatmeubilair, ordegebouwen in heden en verleden, monumenten, parken en tuinen; noem maar op. Wat weet u? Kunt u Fama helpen? Let op: het gaat alleen over de Lage Landen, over Nederland en Vlaanderen dus.

Ga er niet vanuit dat uw kennis al bekend is, dus graag gewoon melden wat u weet. Als dat mogelijk is zien wij er graag digitale afbeeldingen in hoge resolutie bij, een goede adresvermelding en als u er meer van weet een wat uitvoeriger beschrijving.

Dit boek heeft veel voorbereidingstijd nodig en uw volle medewerking in de totstandkoming. Het duurt dus nog even voor het uitkomt. Wat hebben we nodig?
  • hoge resolutiefoto's
  • en goede locatieaanduiding
  • een goede beschrijving, bronnen
Deel uw kennis met onze auteur Henk Kreuger via e-mailadres henkkreugermc@gmail.com"

Deze blog citeert een bericht in de FAMA nieuwsbrief van zomer 2018.