07 december 2018

Viering wintersolstitium bij gemengde vrijmetselaarsloge Delft

Op woensdag 12 december 2018 organiseren de gemengde vrijmetselaars-loges La Liberté Delft en Corona Den Haag gezamenlijk een ceremonie rond het Wintersolstitium in het logegebouw aan de Choorstraat in Delft.

Het gelegenheidsrituaal is gebaseerd op het meer humanistisch Franse rituaal ("Rite Modern") waarmee de loges gewoonlijk werken. Vanuit de beleving van de laagste stand van de zon, de kortste dag en daarmee het keerpunt van donker naar licht, wordt stilgestaan bij de aspecten van tijd, licht en donker in de natuur, onze maatschappij en onszelf, wat wordt achtergelaten en wat wordt aangevangen. Dit wordt ondersteund met muziek, poëzie en lichtelementen alsook korte overdenkingen.

Nadere informatie via info@logecorona.nl

Illustratie: het Solstitium-monument (1976) van kunstenaar Nancy Holt in de Great Basin Desert, Utah, USA.bron