11 februari 2019

Vrijmetselarij - een manier van leven

De vrijmetselarij is een vorm van levensontwikkeling die je samen binnen de loge beleeft en die de inzichten van de leden steeds kan verbreden en verdiepen. Dit gebeurt door het uitwisselen van kennis en het opdoen van ervaring via het rituele spel. Wat je in de loge beleeft neem je mee naar je leven van alle dag. Daar werkt het net zoveel door als jij toestaat.

Gedurende je tijd van lidmaatschap kun je vele functies en rollen vervullen in het serieuze spel van en in de loge. Elke functie en rol binnen de loge heeft haar eigen perspectief op het spel. Daardoor kun je ook leren om ook het dagelijks leven vanuit bepaalde perspectieven te bekijken.

Naast het verwerven van kennis en inzichten die nuttig zijn in het dagelijks leven vormt de broederschap het belangrijkste element van de vrijmetselarij. Iedereen die vrijmetselaar is heeft in elk geval een inwijding tot leerling vrijmetselaar doorlopen en dat schept een band. Verder schept ook het in de loge gezamenlijk delen van en zoeken naar inzichten een band. Een band die zich kan uitstrekken tot in het dagelijks leven.

Geïnteresseerd? Lees verder op de bladzijde Lid worden, of neem vrijblijvend contact op via info@logecorona.nl