08 oktober 2019

Open avond over moderne gemengde vrijmetselarij

Op woensdag 30 oktober 2019 organiseren de gemengde vrijmetselaarsloges Corona Den Haag en La Liberté Delft een avond voor belangstellenden in het Haags Logegebouw aan de 2e Sweelinckstraat 131, 2517 GW Den Haag. Tijdens deze avond, die om 20 uur begint (inloop vanaf 19.30 uur)  vertellen wij over de traditionele achtergrond en moderne, niet religieuze manier van ons "werken" in de loges. U kunt daarvan ook iets meebeleven.

Bij ons werken vrouwen en mannen in volledige gelijkwaardigheid samen. Hun achtergrond in termen van religie, politieke kleur, overtuiging en leeftijd is divers. Die diversiteit koesteren wij. Immers, als vrijmetselaars zoeken wij naar dingen die mensen in al hun verscheidenheid verbinden en wij willen wegnemen wat mensen scheidt. Dat oefenen we in de Loge, zodat we dat "verbinden" ook in de maatschappij beter kunnen vorm geven.

Onze manier van werken is, hoewel gebaseerd op eeuwenoude tradities, creatief en modern. Daar laten wij u graag iets van zien. Een deel van de avond heeft de vorm van een "rituaal" dat aansluit bij de normale werkwijze in de Loges. Licht en donker, informatieve èn persoonlijke proza en poëzie alsook muziek spelen belangrijke rollen. Er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen en persoonlijk contact met leden.

Vanwege het beperkt aantal plaatsen is aanmelden voor deze avond verplicht. Aanmelden kan uitsluitend via e-mail. Stuur een mailtje naar secretaris@logecorona.nl met uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, plus een korte uitleg waarom deze avond u interesseert èn wat u van de avond verwacht. Zo mogelijk houden we daarmee rekening in het programma.

Als uw deelname mogelijk is wordt dit door ons expliciet per mail bevestigd. In de bevestigingsmail, die tevens dient als toegangsbewijs, staat nog aanvullende informatie over de avond.