19 september 2019

Werkjaar start met herfstequinox

Loge Corona Den Haag is, in nauwe samenwerking met zusterloge La Liberté Delft, begonnen aan het nieuwe werkjaar. Op 11 september jl. was de eerste bijeenkomst in het Logegebouw in Delft. Daar werd het werkjaar geopend. Dat gebeurde op ceremoniële wijze, onder meer door letterlijk de maçonnieke werktuigen schietlood, waterpas en winkelhaak weer ter hand te nemen.

Ook werden in verschillende functies nieuwe leden geïnstalleerd. Dezen waren in die functies gekozen tijdens verkiezingen voor de zomer. Een Loge is immers ook een gewone vereniging naar Nederlands recht met statuten en democratische spelregels.

De eerste inhoudelijke werkzaamheden vinden plaats op 29 september a.s. in Den Haag. Dan vieren we de herfstequinox. Deze valt dit jaar op 23 september om 9.50 uur Nederlandse tijd. Het is de dag waarop de zon op haar hoogste punt precies boven de evenaar staat en dag en nacht even lang duren. Zodra de herfstequinox voorbij is, worden de avonden langer en daalt de temperatuur. De herfst breekt aan.

Herfst is de tijd om de belangrijkste oogsten binnen te halen èn om voorbereidingen te treffen voor de komende winter en het volgend groeiseizoen. Herfst is een seizoen van evenwicht, van balans tussen oud en nieuw. Een mooi moment ook om weer eens de balans in je eigen leven op te maken en zo nodig te herstellen. Ook in onze loges maken we in symbolische zin de balans op. We vieren wat we bereikt hebben, persoonlijk en als groep, en treffen voorbereidingen om ook in de toekomst verder te kunnen blijven groeien.