Lid worden

Misschien spreekt wat u op deze website gelezen hebt u aan. Misschien hebt u vragen, wilt u zich nader informeren of wilt u vrijblijvend kennis maken met enkele van onze leden. Misschien denkt u al zeker te weten dat u lid wilt worden van Loge Plato. In alle gevallen kunt u contact met ons opnemen via e-mail secretaris@loge-plato.nl

Geef in uw e-mail duidelijk uw naam en adres op, evenals wat informatie over uzelf, waarom u geïnteresseerd bent in de Vrijmetselarij in het algemeen en Loge Plato in het bijzonder. Vermeld ook altijd uw telefoonnummer en wanneer u het liefst gebeld wilt worden. Er wordt namelijk allereerst telefonisch contact met u opgenomen.

Mocht dat eerste telefonisch contact en de beschikbare informatie van beide kanten positief worden beoordeeld, dan volgt er een nadere kennismaking met enkele leden. Mocht ook dat positief zijn, dan kunt u zich aanmelden voor de "Ronde Tafel", enkele inhoudelijke gesprekken met loge-leden. Tijdens die gesprekken nemen vaak ook andere mensen deel die nog geen lid zijn van, maar wel geïnteresseerd zijn in de Vrijmetselarij. Vanwege de COVID-situatie kunnen dergelijke bijeenkomsten via internet (Zoom, Skype) worden gehouden.

Als daarna u èn de Loge verder willen gaan in de procedure, dan kunt u een aanvraag indienen voor het lidmaatschap. Na toelating door de Loge tot de lidmaatschaps-procedure, volgt een vraaggesprek tussen u, dan "kandidaat"-lid, en de loge. Bij deze ondervraging bent u geblinddoekt. Een typisch maçonniek gebruik, bedoeld om wederzijds de discretie te waarborgen totdat u inderdaad lid bent geworden, met alle afspraken van dien. Als de "ondervraging onder de blinddoek" bevredigend verloopt, wordt overgegaan tot uw rituele Inwijding. Daarna bent u lid van de Loge.