Lidmaatschap

Bij Loge Plato zijn mensen van 21 jaar en ouder welkom om lid te worden, ongeacht hun achtergrond. De leden van de Loge zijn een mix van mannen en vrouwen, van verschillende leeftijden en met diverse maatschappelijke achtergronden. Deze moderne individuen hebben zowel interesse in rituele arbeid als in maatschappelijke vraagstukken.

Vrijmetselarij is vrij, maar niet vrijblijvend. Van leden wordt verwacht dat ze actief bijdragen aan de Loge. Dit betekent inhoudelijk de voorbereiding van besproken thema's, zodat zinvolle dialogen kunnen ontstaan. Daarnaast heeft de loge een formele structuur met bestuurlijke taken, zoals een voorzitter, penningmeester en secretaris. en diverse rituele functies die ingevuld moeten worden voor succesvolle rituelen. Al deze posities en rollen vereisen actieve leden. Loge Plato biedt daarom alleen plaats aan mensen die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken.

De officiële bijeenkomsten van Loge Plato vinden normaal gesproken tweemaal per maand plaats op woensdagavond gedurende de maanden september tot juni. Naast deze bijeenkomsten zijn er ook informele en educatieve bijeenkomsten, en worden er bezoeken afgelegd aan andere loges. Jaarlijks worden er speciale maçonnieke feestdagen gevierd.

De contributie voor leden bedraagt momenteel € 230 per verenigingsjaar. Daarnaast zijn er vaste kosten (ongeveer € 100 per jaar) voor speciale bijeenkomsten en variabele kosten, zoals voor bezoeken aan andere loges. Bij inwijdingen zijn er ook kosten, onder andere voor maçonnieke regalia zoals een schootsvel. Tijdens de meeste loge-bijeenkomsten is er een collecte voor de loge zelf of voor goede doelen.

De inkomsten uit contributies zijn nodig om bijvoorbeeld de zaalhuur te kunnen bekostigen. Tegelijk mag de contributie geen belemmering vormen voor diegenen die zich graag willen aansluiten bij de vrijmetselarij, daar ook passen, maar niet de hele contributie kunnen betalen. Zij kunnen contact opnemen met de loge voor maatwerkafspraken.