Onze waarden

Het streven naar vooruitgang heeft altijd centraal gestaan voor vrijmetselaars, en dit blijft ook gelden in de 21ste eeuw.

Loge Plato heeft als doel haar leden te ondersteunen in hun reflecties en acties, in lijn met de principes van onze Orde zoals beschreven in de Ordegrondwet:

"Het voortdurend nastreven van ontwikkeling van de geestelijke en morele eigenschappen die de mensheid naar een hoger niveau kunnen tillen, vormt het fundament van onze vrijmetselarij. Dit omvat de veelzijdige en harmonieuze ontwikkeling van individuen en de mensheid als geheel, het bevorderen van verdraagzaamheid en rechtvaardigheid, het cultiveren van naastenliefde, het zoeken naar gemeenschappelijke gronden tussen mensen en volkeren, en het wegnemen van verdeeldheid, met bewustzijn van de verenigende broederschap."

Onze waarden en fundamenten staan haaks op religieuze en filosofische dogma's, en elke vorm van denken waarin vaststaande waarheden elke vorm van kritiek uitsluiten. Ons werkelijke doel is niet om antwoorden te onthullen, maar om nieuwsgierigheid te stimuleren en te helpen bij het zelfstandig vinden van antwoorden. Hierbij zijn "Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap" van essentieel belang binnen onze Franse rite. Alleen wanneer individuen echt vrij zijn in hun denken en zich gesteund voelen door gelijkgestemden, kunnen ze onderzoeken, ontdekken en zowel zichzelf als de wereld veranderen.