03 september 2017

Delftse Loges doen mee aan Open Monumentendag

Ook dit jaar stelt de Delftse Vrijmetselaarsloge Silentium tijdens Open Monumentendag haar gebouw open voor belangstellenden. Op zaterdag 9 september tussen 10 en 17 uur kunnen in het gebouw geïnteresseerden én mensen die meer willen weten over de Vrijmetselarij in al haar vormen een kijkje komen nemen.

Ook gemengde Loge La Liberté, die sinds kort werkt in het gebouw van Loge Silentium, zal acte de presence geven. Er wordt informatie verstrekt over de eigen Loge, over zuster-Loge Corona die in het Haagse Logegebouw werkt en over de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV waarvan zij deel uitmaakt.

Gasten worden ontvangen met koffie en thee en te woord gestaan door vertegenwoordigers van de verschillende in het gebouw werkende Loges. Om 11.30, 13.00, 14.30 en 16.30 uur wordt een lezing gegeven. Aanvullende informatie is te vinden op de speciale website over Monumentendag in het Delftse Logegebouw.