17 september 2017

Loge Corona te gast bij Loge Sint Jan

Op donderdag 14 september 2017 PS waren twee Zusters en de Voorzittend Meester van Loge Corona te gast bij de avond voor belangstellenden van Loge Sint Jan in het Logegebouw te Den Haag.

Wij genoten van de gastvrijheid van de Broeders, de leerzame inleiding van de Voorzittend Meester en de zeer persoonlijke bijdragen van verschillende Broeders tijdens de sessie in de Werkplaats.

Graag zet Loge Corona de contacten voort. Immers, er zijn bouwstenen genoeg om een brug te bouwen.