19 april 2019

Ronde Tafel cyclus in Haaglanden over vrijmetselarij

Op woensdag 10 april j.l. organiseerden de gemengde vrijmetselaarsloges La Liberté Delft en Corona Den Haag een geslaagde avond voor belangstellenden. in het Delfts Logegebouw.

In vervolg op die avond wordt bij voldoende belangstelling een Ronde Tafel Cyclus gestart voor geïnteresseerden. De cyclus bestaat uit 3 tot 5 avondgesprekken over de vrijmetselarij in het algemeen en gemengde vrijmetselarij en onze Loges in het bijzonder. Aan de gesprekken nemen meerdere geïnteresseerden èn meerdere leden van de Loges deel. De avonden worden gehouden in Den Haag en Delft.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor deelname. Dat kan uitsluitend via e-mail. Stuur een mailtje naar info@logecorona.nl met uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, plus een korte uitleg waarom deze cyclus u interesseert èn wat u ervan verwacht.

Geef ook aan of er avonden zijn waarop u in iedere geval niet zou kunnen deelnemen vanwege andere bezigheden. Zo mogelijk houden we daarmee rekening in planning en programma.

Als uw deelname mogelijk is wordt dit door ons expliciet per mail bevestigd. In de bevestigingsmail, die tevens dient als toegangsbewijs, staat nog aanvullende informatie over de cyclus.