22 juli 2019

Vrij denken bij moderne vrijmetselarij

Vrijmetselaren streven naar een betere wereld. Zij willen, door in de loge te leren zichzelf en de wereld beter te begrijpen, hieraan een bijdrage leveren in de maatschappij. Met elkaar wordt er in vertrouwde kring gesproken. Er worden actief ervaringen gedeeld over allerlei vraagstukken zoals met betrekking tot maatschappij, filosofie en kunst.

In tegenstelling tot godsdienstige of filosofische genootschappen heeft de vrijmetselarij geen dogma’s die een bepaalde stroming ten aanzien van religie, filosofie of politiek propageren. Iedereen is vrij om de dingen te zien en te interpreteren op eigen wijze. Wel is voor de vrijmetselaar belangrijk dat zij of hij, ondanks alle verschillen, zoekt naar wat mensen bindt en niet naar wat het scheidt. Belangrijke kernwaarden van de vrijmetselarij zijn: “ken u zelf” en “op u komt het aan”. Hiermee bedoelen we dat, als we de wereld echt willen begrijpen en zelfs verbeteren, we bij onszelf moeten beginnen.

In Loge Corona werken we meestal met een rituaal. Dat is een soort ritueel spel, waarin ieder lid van de loge een functie kan hebben. Dit rituaal heeft als doel het tot leven brengen van de symboliek en gezamenlijk een gevoel van broederschap te creëren. Er wordt ook veel muziek ten gehore gebracht.