25 januari 2023

Gemengde Internetloge van start

Na een periode van voorbereiding is de eerste Nederlandstalige Internetloge Plato La Liberté van start gegaan. Deze loge, onderdeel van de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV, staat open voor alle Nederlandstalige leden, mannen èn vrouwen, van gerenommeerde maçonnieke organisaties waar ook ter wereld. Daarnaast kunnen ook niet-vrijmetselaren zich via onze loge aansluiten bij de vrijmetselarij.

Het doel van internetloge Plato La Liberté is allereerst om voor Nederlandstalige Zusters en Broeders van alle gerenommeerde maçonnieke organisaties in Nederland en daarbuiten, een internet-platform te creëren waar op laagdrempelige wijze en zonder reisperikelen in het Nederlands gearbeid kan worden met andere vrijmetselaren. Dit naast hun gewone maçonnieke arbeid in de eigen loge, of soms in plaats daarvan bijvoorbeeld wanneer ziekte of reisafstanden, zoals vanwege verblijf in het buitenland, fysieke arbeid in een Nederlands logegebouw belemmeren.

De internetloge biedt daarmee ruimte voor maçonnieke arbeid over de grenzen van Obediënties en landen heen. De eerste proefzittingen via ZOOM brachten tientallen broeders en zusters uit binnen- en buitenland bij elkaar.

In de internetloge gebruiken we een meer humanistisch, niet-religieus rituaal uit de Franse traditie, gebaseerd op de Rite Moderne. Ongeveer 10 maal per jaar komen we virtueel bij elkaar via ZOOM. Deze digitale bijeenkomsten, meestal een comparitie rond een maçonniek thema, kennen een aangepast rituaal in de 1°.  Enkele van de ZOOM-bijeenkomsten hebben een populair thema en zijn ook open voor niet-vrijmetselaren. Dan wordt een zeer beperkt rituaal gebruikt. 

Wij combineren arbeid via ZOOM met fysieke arbeid. De fysieke bijeenkomsten vinden ongeveer 6 keer per jaar plaats in de logegebouwen in Den Haag en Delft. De fysieke bijeenkomsten betreffen de vieringen in de 1° van de jaaropening en -sluiting, de zonnewendes en equinoxen alsook formele zittingen rond Inwijding, Bevordering en Verheffing. 

De Arbeidstafel is te vinden op de website van de Internetloge. De actualiteit kan soms deze planning beïnvloeden.

Vrijmetselaren van gerenommeerde maçonnieke organisaties die als visiteur virtueel of fysiek willen deelnemen aan onze formele, niet-openbare maçonnieke bijeenkomsten kunnen zich aanmelden via secretaris@vrijmetselarij-internetloge.nl. Voor hen geldt een toetsing. Vrijmetselaren die lid willen worden van de internetloge kunnen dat lidmaatschap aanvragen via hetzelfde mailadres. Voor hen geldt een van de normale werkwijze afgeleiden procedure. Dat alles geldt ook voor niet-vrijmetselaren die zich willen aansluiten.

bron illustratie RGLB